Menu
Winkelwagen

Privacybeleid

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren uw privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en het wet conform registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens is daarom voor ons een belangrijke zaak. Omdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en zouden u hier willen informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.

Met de toestemming tot de navolgende privacybeschermingsverklaring geeft u tegenover Bike.nl toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Bike.nl.

Voor zover u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Bike.nl volgens de richtlijnen van deze privacybeschermingsbepalingen in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of per brief opsturen naar de volgende contactgegevens:

Bike.nl (Bigline B.V.)
Ambachtsweg 2
3542 DG Utrecht
Telefoon: 085 760 7108
E-mail: klantenservice@bigline.nl

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

2.1 Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze webshop vastleggen en die niet rechtstreeks met uw persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen er niet onder. Bijvoorbeeld zijn dit statistieken ten aanzien van de vraag welke pagina´s van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina´s van de Bike.nl bezoeken.

2.2 Klantenaccount

Wij maken voor iedere klant die zich laat registreren een door middel van een paswoord beveiligde directe toegang aan tot zijn bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankrelatie en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor paswoorden die oneigenlijk gebruikt worden, tenzij wij voor het misbruik verantwoordelijk zijn.

2.3 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Privacybescherming is voor ons van groot belang. Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw koop, met inbegrip van eventuele latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een naderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

Voor uw bestelling hebben wij uw concrete naams-, adres- en betalingsgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst van de bestelling kunnen bevestigen en met u kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien voor uw identificatie (klantenlogin). Verder ontvangt u via uw e-mailadres uw bestel- en verzendbevestiging.

Het schrappen van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen en wanneer u het recht hebt doen gelden dat deze worden gewist, plaats, wanneer de gegevens om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Bike.nl, gebruiken wij uw gegevens ook om met u ten aanzien van uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren.

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt, indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde Single Opt-In- procedure, d.w.z., dat wij u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toezenden, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service dienen te activeren.

Voor zover u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.4.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van Bike.nl ontvangt u in de toekomst mogelijk productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij willen u op die manier informatie doen toekomen over producten uit ons aanbod die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons van belang kunnen zijn. Hierbij houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften.

Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail met productaanbevelingen een afmeldingslink.

2.4.3 Individuele reclame voor u

Informatie die wij van uw ontvangen, helpt ons om uw inkoopbeleving permanent te verbeteren en voor u klantvriendelijk en individueel in te richten. De door u toegezonden en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op u en uw belangen afgestemde reclame te realiseren. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw bestelhistorie, uw servicehistorie, datum en tijdstip van het bezoek aan de homepage, producten die u hebt bekeken.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in persoonlijke vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren evenals u daardoor individuele reclame toe te zenden. Dat wil zeggen die u producten aanbeveelt die u ook daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. Ons doel is het om onze reclame voor u nuttiger en interessanter te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de door u verzamelde onder pseudoniem aangegeven gegevens om u niet ongebreideld reclame toe te laten zenden. Integendeel, wij sturen u reclame zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, productaanbevelingen, per e-mail of per briefreclame, die passen bij uw interessegebieden. In zoverre wordt bijvoorbeeld ook vergeleken, welke van onze reclamemails u opent om te voorkomen dat er aan u onnodige e-mails worden verstuurd.

2.5 Gebruik van cookies

Enkel Bike.nl heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens. We geven uw gegevens enkel door aan partijen die dit nodig hebben voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan koeriersbedrijven, leveranciers en betaalpartners. De partijen die toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze enkle gebruiken om u een dienst te leveren namens Bike.nl. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw persoonsgegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hierover meer op bike.nl/cookies en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Akkoordverklaring

Ik ga ermee akkoord dat Bike.nl de door mij meegedeelde gegevens en andere bij mijn klantenaccount opgeslagen informatie evenals persoonlijke gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren.

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.4 Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek

Bij prijsvragen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u evt. in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende kansspel.

Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor marktonderzoek en opiniepeiling. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor Bike.nl. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. Wij slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgerelateerde gegevens op.

Ik ga ermee akkoord dat Bike.nl mijn persoonsgerelateerde gegevens t.b.v. marktonderzoek en opiniepeiling voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt.

Tegen de gegevensverwerking voor marktonderzoek en opiniepeiling kunt u ten allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere enquêtemail een afmeldingslink.

3. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij bedienen ons hierbij van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.