Menu
Winkelwagen

Kwaliteit en garantie

Bike.nl staat garant voor degelijke en kwalitatieve producten. Daarom kun je van ons verwachten dat we je product(en) in topconditie leveren. Als je aankoop onverhoopt toch beschadigd aankomt, dan gaan we samen met jou op zoek naar een passende oplossing. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie van de leverancier. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Hieronder volgt de  Wettelijke en fabrieksgarantie:

 

Wettelijke en fabrieksgarantie


Gebreken aan het product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, (en dus niet veroorzaakt zijn door normale gebruiksslijtage), worden door verkoper met inachtneming van onderstaande voorwaarden (punt 1 en 2) kosteloos hersteld. Dit indien de gebreken zo snel mogelijk na constatering ervan bij verkoper worden gemeld.

1. De aanspraak op garantie geldt niet voor schade, uitval en/of verlies als gevolg van:

 • het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen;
 • normaal gebruik en ouderdom;
 • het door de koper niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud conform de onderhoudsvoorschriften bij een erkende specialist;
 • scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met normaal gebruik door personen
 • hermontage, onachtzaamheid, onjuist onderhoud, ongeval, misbruik of gebruik voor wedstrijden of commerciële doeleinden;
 • vervoer door de klant;
 • die niet samenhangt met materiaal en vakmanschap, zoals het niet opvolgen van de voorschriften door gebruikers;
 • wijzigingen aan het uiterlijk of het oppervlak van het product die de werking niet beïnvloeden;
 • reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet - schriftelijk - door verkoper gemachtigd zijn;
 • onjuiste installatie, afstelling of reparaties;
 • klimatologische invloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming.

2. Een en ander dient schriftelijk te geschieden, direct na vaststelling van het gebrek tegen overlegging van een kopie van jouw koopovereenkomst, betalings- en garantiebewijs

Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden, zullen de kosten hiervan aan de koper in rekening worden gebracht door de verkoper. Dit ter beoordeling van verkoper. Om te voorkomen dat je verrast wordt door onvoorziene kosten zoals hierboven omschreven, adviseren wij je de bij jouw product geleverde documenten te raadplegen op een mogelijke verklaring en/of oplossing van jouw klacht.

Koper heeft de plicht schade aan het product te beperken. Uitgebreidere of andere aanspraken zijn uitgesloten. Na redelijke toetsing (door verkoper) voorafgaande een servicegeval, kunnen kosten (buiten de bovengenoemde garantietermijnen) in rekening worden gebracht voor koper.

 • De bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar.

Vanuit Bike.nl hanteren we de volgende garantievoorwaarden:
 

1.1 Bike.nl BV garandeert dat fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaal fouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 

1.2 Indien gedurende de garantieperiode (Zie artikel 2) het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering zal Bike.nl binnen het garantiegebied deze onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van Bike.nl.
 

1.3 De garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en mits voorlegging van de originele factuur of bon (met vermelding van aankoopdatum, modelnaam en eventuele framenummer) samen met het defecte product. Bike.nl mag garantieservice weigeren als deze documenten niet worden voorgelegd of onvolledig of onleesbaar zijn.
 

1.4 Bike.nl is de verkopende partij en als consument sluit u met de Bike.nl een koopovereenkomst. Bike.nl is daarom ook uw eerste aanspreekpunt met betrekking tot garantie.
 

1.5 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de aangeschafte fiets en is niet overdraagbaar.
 

1.6 De door Bike.nl op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, werkelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 

1.7 Raadpleeg voor aanvullende garantievoorwaarden de handleiding van uw product

1.8 Een eerste onderhoudsbeurt wordt ten aller tijden aangeraden binnen 3 tot 6 maanden, anders kan een garantieverzoek worden afgewezen. Indien een onderhoudsbeurt is voltrokken, zorg er dan voor dat dit aantoonbaar is.

Garantieperiode Fietsen:


2.1 U kunt enkel aanspraak maken op de garantie, als u het originele aankoopbewijs kunt aantonen. De garantie gaat in op het moment van aankoop. Wanneer de fiets in de winkel is aangeschaft, neem de fiets dan zelf mee voor een garantiebeoordeling indien er klachten zijn.

2.2 Op frames worden gedurende 24 maanden garantie geboden op constructie- en/of materiaalfouten. Voor de lak op frame, voorvorken en velgen geldt een garantie van 12 maanden. Op verkleuring van onderdelen en lak geldt geen garantie.

2.3 Op de motor van e-bikes geldt een garantie van 24 maanden en op overige elektrische onderdelen zoals de controller, sensor, oplader en het display, wordt 12 maanden garantie geboden.


2.4 Op verende voorvorken, dempers en alle overige onderdelen geldt eenzelfde garantie van 12 maanden.

2.5 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, zadels, pedalen, handvatten, ketting, kabels en de remmen wordt geen garantie gegeven, behalve wanneer er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.7 Er wordt na gebruik ook geen garantie verleend bij het optreden van roestvorming. Spray of smeer de onderdelen goed in om roestvorming te voorkomen.

2.8 Op een accu geldt een garantie van 24 maanden. Accu’s die binnen het garantietermijn (24 maanden) defect worden verklaard door Bike.nl, worden kosteloos door ons gerepareerd of vervangen.

2.9 Normale slijtage/afname van de accucapaciteit valt niet onder de garantie. Na verloop van tijd verliest een accu deel van de capaciteit. Een accu mag maximaal 15% capaciteit verliezen op jaarbasis. Accu’s verliezen ook capaciteit wanneer deze niet worden gebruikt. Indien accu’s niet tijdig worden opgeladen en diepteontlading ontstaat, dan valt dit niet onder de garantie. Idealiter dient een accu minstens elke maand opgeladen te worden en bewaard te worden in de juiste ruimtes waarin het niet te koud of warm is (bij voorkeur bewaren in kamertemperatuur). Een volledige beschrijving voor de optimale onderhoud van de accu staat in de handleiding en op de accu. Zie hier tips onderhoudstips van de ANWB: https://www.anwb.nl/fiets/fietsaccu/onderhoud-fietsaccu-in-de-winter

Online aangeschafte fietsen:

3.1 Voor online aangekochte fietsen via bike.nl gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor fietsen die in de winkel zijn gekocht. Wel geldt het volgende: Voor online aangekochte fietsen is er 14 dagen bedenktijd, Binnen deze periode kan de koop ongedaan worden gemaakt. Op voorwaarde dat de fiets niet in gebruik is genomen, mag er beroep gedaan worden op het herroepingsrecht. In overleg met Bike.nl wordt annulering afgehandeld.

Bakfietsen & Driewielers:

4.1 Voor bakfietsen en driewielers gelden dezelfde voorwaarden wat betreft de garantie inzake frame en (elektronische) onderdelen.

4.2 Er geldt een garantie van 12 maanden op de bak, de regenhuif en de stangen bij zowel tweewiel- als driewielbakfietsen.

4.3 Het verlies van kleur van de bak en/of bakdelen valt niet onder de garantie, dit kan optreden door dagelijks gebruik en / of externe klimatologische factoren zoals UV straling, vocht en warmte.

4.4 De garantie vervalt wanneer de bak te zwaar wordt belast. Het is raadzaam om altijd goed de specificaties van de bakfiets te checken, wat betreft de toegestane belastbaarheid van de bak.

4.4 In het geval van een fysieke of mentale conditie is het ten zeerste aan te raden om te checken bij de zorgverlener of een driewieler binnen de mogelijkheden ligt. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen vanuit Bike.nl advies verlenen.

 

Overige producten (accessoires & kleding):

5.1 Op alle overige producten geldt de wettelijke garantie en de garantie die wordt gegeven vanuit de leverancier.
 

Garantie vanuit de leverancier


We raden je aan om, voordat je een garantieaanvraag bij ons indient, de garantievoorwaarden van de leverancier van het product te checken. Op bijvoorbeeld fietsen geven leveranciers op bepaalde onderdelen van de fiets langer garantie dan op andere onderdelen en geen garantie op bijvoorbeeld onderhoudsproblemen. Lees daarom altijd de garantievoorwaarden van de leverancier door.

De garantievoorwaarden wat betreft e-bikes en al onze leveranciers kun je vinden in het tabel hieronder:

Frame

Elektrische onderdelen

Accu

Voorvork & veren

Overige onderdelen

Bak

Garantie voorwaarden

Bike.nl

2 jaar

1 jaar

2 jaar

1 jaar

1 jaar

QWIC

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Hier

SENSA

5 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Hier

POPAL

2 jaar

1 jaar

2 jaar

1 jaar

1 jaar

Hier

MERIDA

100 jaar

Lak 1 jaar

Hier

PUKY/VOLARE

2 jaar

1 jaar

Hier

CANGOO

2 jaar

1 jaar

2 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

SUPERSUPER

2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

1 jaar

1 jaar

Hier


Eventuele twijfelgevallen zijn ter beoordeling van de betreffende technische diensten.

 

Producten in doos


Als jij een fiets in doos ontvangt, zul je een aantal onderdelen zelf in elkaar moeten zetten. Op een fiets in doos geldt de wettelijke garantie en de garantie die wordt gegeven vanuit de leverancier. Houd er rekening mee dat als je een fiets in doos laat leveren je geen garantie hebt op het in elkaar zetten van de fiets (voorspatbord, voorwiel, stuur, zadel, zadelbuis en trappers), het afstellen van onderdelen (remmen en eventueel versnellingen) en het onderhouden van je fiets (inspuiten en invetten om roest te voorkomen).

 

Garantievraag indienen

Als jij denkt dat het probleem met je product onder garantie valt, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Als je ons e-mailt over het mogelijke garantiegeval willen we je vragen om enkele gegevens toe te sturen, zodat we je zo snel mogelijk kunnen helpen:

 • Je ordernummer (online gekocht) of bonnummer (in onze winkel gekocht). Het ordernummer kun je in je orderbevestiging terugvinden en het bonnummer wordt vermeld bovenaan op je kassabon
 • Een duidelijke omschrijving van het probleem met het product (Wat is er defect? Wanneer is het gebeurd? Hoe is het gebeurd?)
 • Een foto van de beschadiging of het defect. Betreft het een defect aan een bewegend onderdeel (bijvoorbeeld bij een wiel, ketting of trapas van een fiets)? Dan willen we je vragen om een video hiervan te maken en te e-mailen
 • Een telefoonnummer waarop we contact met je kunnen opnemen
 • Als het garantiegeval een fiets betreft en deze is ouder dan drie maanden, vermeld dan ook graag of de fiets al een eerste servicebeurt heeft gehad

Als je de garantieaanvraag telefonisch indient, dan zullen we je alsnog vragen om een e-mail met de gegevens hierboven toe te sturen. Nadat we de garantieaanvraag via de e-mail hebben binnengekregen, zal de klantenservice de inschatting maken of het een garantiegeval betreft of niet. Binnen drie werkdagen zal je een reactie op je garantieaanvraag van de klantenservice krijgen. Als het een garantiegeval betreft, kan de oplossing bestaan uit een compensatie, reparatie of omruiling.